Balayage 1 Masterclass

Focus: Balayage teknikerna ”Perfect placement” och ”Quick and Easy”. Perfect Placement: Nu kan du lära dig den mest användbara tekniken inom balayage. Efter du gått…

Balayage 1 Masterclass

Focus: Balayage teknikerna ”Perfect placement” och ”Quick and Easy”. Perfect Placement: Nu kan du lära dig den mest användbara tekniken inom balayage. Efter du gått…

Balayage 1 Masterclass

Focus: Balayage teknikerna ”Perfect placement” och ”Quick and Easy”. Perfect Placement: Nu kan du lära dig den mest användbara tekniken inom balayage. Efter du gått…

Balayage 1 Masterclass

Focus: Balayage teknikerna ”Perfect placement” och ”Quick and Easy”. Perfect Placement: Nu kan du lära dig den mest användbara tekniken inom balayage. Efter du gått…

Balayage 1 Masterclass

Focus: Balayage teknikerna ”Perfect placement” och ”Quick and Easy”. Perfect Placement: Nu kan du lära dig den mest användbara tekniken inom balayage. Efter du gått…